ȥС˵ - С˵ - 1980Ķ - һپʮ һMTVֽ

һپʮ һMTVֽ

        

        񼴰̺˯˯ʵѲ

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        ϲڰ˼Գ˯Ѻ²ϡ

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯а񡤡

        ѽ峨ֽսͽ˯ܰʽȵ

        ãưߡ

        

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯undefined̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        ˯

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        Ѻ

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        ̺˯

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        ²˼

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        ˯

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        ˯Ѻ²

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        ̺

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        Ѻ˼²

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        ̺

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        ˯˼

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯аãưߡ

        ˯

        ŽҩѺ˽ѺϷ˯ɳ̸ֹ׹˯üѺɼ˯ж˯Ѻ˼ڡ

        ѺҲ˯ͻ˯Ԯϵ˯˯Ѻ졣Ŷϸʷѵmtvƶٲڡ

        Ǻ˯еϡ˹mvӯƤܸgirls    just    want    to    have    some    funҶֳ׻ӯţmvҽ˾硣

        Ź黵԰俿ţѺţ˯²ϼѷեʡǺ˯ץвƶ١

        ˯ҵ˯屴̸ѽʷ˯ֺվ˯Ƥá

        ˼

        ѺʡЭӰ԰ڹɹ˯ѺëԮֻ̾˯̺ڷ֡

        ֻ̾˯Բҩϳ˯ȫ󡣷ֹëԮڷ˯ѺҶceo˯а